Przepraszamy, strona internetowa naszej sekcji Muso Jikiden Eishin Ryu Komei Juku napotkała problemy techiniczne. Do czasu ich rozwiązania zaprzaszamy na nasze profile Facebook oraz Google+. Zapraszamy!